tirsdag den 27. september 2011

FV 2011 - Backstage XI, Fintællingen

Jeg skylder Jer jo faktisk et indlæg om fintællingen.

Fintællingen af valget forgår dagen efter valget; her i byen i idrætshallerne.

Man mødes kl 8.30, starter med lidt snak, morgenmad og samvær. Der blev snakket om valget aftenen før, altså selve valgaftenen og selvfølgelig også selve resultatet af valget.

Alle tællerne er delt ud på valgdistrikterne, som hver har to borde i "bar højde". Underbordene ligger stemmesedlerne fra aftenen før i plastiksække med labels på, så man kan se hvad posen gerne skulle indeholde og hvor meget.

Der er to repræsentanter fra valgstedet og resten af os har ikke haft noget med valgstedet at gøre før. Så posen er blevet blandet så at sige.

Det fintællingen går ud på er at finde ud af:
 • Hvor mange stemmer er gået til partiet?
 • Hvor mange stemmer er gået til hver enkelt kandidat?
 • Hvor mange er ugyldige?
Og så er det ellers bare at gå i gang, så at sige. Første pose op på bordet og så køre det ellers således:
 1. Stemmesedlerne ligges ud i bunker for den kandidat der er stemt på eller om det er en stemme på selve partiet.
 2. Bunkerne tælles og bundes i 25 og derefter i 100.
 3. Bunkerne eftertælles af en anden person og der tælles til man er enig i antallet.
 4. En gul post it med antal sættes på bunken.
 5. Antallet af stemmer skal passe med antallet fra aftenen før.
 6. Stemmerne føjes ind i valgbogen så man ved hvor mange stemmer hver kandidat har fået og hvor mange stemmer partiet har fået.
Det er ikke altid antallet stemmer og det kan der være flere grunde til:
 • F.eks er en stemmeseddel på V havnet i posen med Ø.
 • Man finder en ugyldig stemmeseddel eller tre
 • Tællingen fra valgaftenen har været upræcis
Alle partier og de ugyldige stemmesedler skal gennemgås og tilsidst føjes det hele i valgbogen. Nu skal valgsekretariatet så godkende valgbogen. Antallet af stemmer fra valgaftenen og fra fintællingen skulle gerne matche. Og det handler om at stemmesedler ikke bare må forsvinde eller pludselig dukke op som en ekstra stemme. Derfor er valgsekretariatet meget kritiske med hvor meget +/- der må være i totalen af stemmer. Er der for stort et udsving, så skal der tælles om. Godkendes valgbogen indsendes resultaterne til Indenrigsministeriet med det samme.

Nogle gange har man en mistanke om hvor fejlen kan være og så tæller man det parti igennem igen. Men man kan også godt risikere at man må tælle hele møget om igen.

Mit valgsted blev heldigvis godkendt og vi kunne forlade stedet kl 14.30.

Og så er valget slut. Nu er det op til politikerne... Lige indtil de udskriver valg igen. Ellers ses vi til kommunalvalget november 2013.Fintælling i Svanemølle Hallerne. Billedet taget fra Politiken.dk (Klik billede for artikel.)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar