fredag den 30. september 2011

Ikke mere at sige - det er slut nu

Kender I det når en sang relatere pænt meget til hvordan man har det (og temaet i situationen behøver ikke være kærlighed) ??

Medina - Et øjeblik

tirsdag den 27. september 2011

FV 2011 - Backstage XI, Fintællingen

Jeg skylder Jer jo faktisk et indlæg om fintællingen.

Fintællingen af valget forgår dagen efter valget; her i byen i idrætshallerne.

Man mødes kl 8.30, starter med lidt snak, morgenmad og samvær. Der blev snakket om valget aftenen før, altså selve valgaftenen og selvfølgelig også selve resultatet af valget.

Alle tællerne er delt ud på valgdistrikterne, som hver har to borde i "bar højde". Underbordene ligger stemmesedlerne fra aftenen før i plastiksække med labels på, så man kan se hvad posen gerne skulle indeholde og hvor meget.

Der er to repræsentanter fra valgstedet og resten af os har ikke haft noget med valgstedet at gøre før. Så posen er blevet blandet så at sige.

Det fintællingen går ud på er at finde ud af:
 • Hvor mange stemmer er gået til partiet?
 • Hvor mange stemmer er gået til hver enkelt kandidat?
 • Hvor mange er ugyldige?
Og så er det ellers bare at gå i gang, så at sige. Første pose op på bordet og så køre det ellers således:
 1. Stemmesedlerne ligges ud i bunker for den kandidat der er stemt på eller om det er en stemme på selve partiet.
 2. Bunkerne tælles og bundes i 25 og derefter i 100.
 3. Bunkerne eftertælles af en anden person og der tælles til man er enig i antallet.
 4. En gul post it med antal sættes på bunken.
 5. Antallet af stemmer skal passe med antallet fra aftenen før.
 6. Stemmerne føjes ind i valgbogen så man ved hvor mange stemmer hver kandidat har fået og hvor mange stemmer partiet har fået.
Det er ikke altid antallet stemmer og det kan der være flere grunde til:
 • F.eks er en stemmeseddel på V havnet i posen med Ø.
 • Man finder en ugyldig stemmeseddel eller tre
 • Tællingen fra valgaftenen har været upræcis
Alle partier og de ugyldige stemmesedler skal gennemgås og tilsidst føjes det hele i valgbogen. Nu skal valgsekretariatet så godkende valgbogen. Antallet af stemmer fra valgaftenen og fra fintællingen skulle gerne matche. Og det handler om at stemmesedler ikke bare må forsvinde eller pludselig dukke op som en ekstra stemme. Derfor er valgsekretariatet meget kritiske med hvor meget +/- der må være i totalen af stemmer. Er der for stort et udsving, så skal der tælles om. Godkendes valgbogen indsendes resultaterne til Indenrigsministeriet med det samme.

Nogle gange har man en mistanke om hvor fejlen kan være og så tæller man det parti igennem igen. Men man kan også godt risikere at man må tælle hele møget om igen.

Mit valgsted blev heldigvis godkendt og vi kunne forlade stedet kl 14.30.

Og så er valget slut. Nu er det op til politikerne... Lige indtil de udskriver valg igen. Ellers ses vi til kommunalvalget november 2013.Fintælling i Svanemølle Hallerne. Billedet taget fra Politiken.dk (Klik billede for artikel.)

torsdag den 15. september 2011

FV 2011 - Backstage X - Valgaftenen

Det er svært slet ikke at kommentere på valgresultatet, men det er jo ikke det backstage handler så meget om.

Jeg tog ud på valgstedet hvor jeg skulle være ekstra optæller og var der lidt i 20. De sidste vælgere var i gang i stemmeboksene. Kl 20 gik valgformanden ud for at råbe om der var flere der ønskede at stemme. Er det ikke en skøn tradition? Hun skal faktisk råbe eller ringe med en klokke for at høre om der er flere der vil stemme.

Så snart hun kom tilbage blev dørene låst og så gik vi i gang.
Først blev alle brevstemmer hevet ud af de brune kuverter og lagt ned i stemmeurnerne. Så åbnede vi stemmeurnerne og væltede alle stemmesedlerne ud på et langt bord og SÅ sorteret vi. Først ligges alle stemmesedlerne i bunker efter partierne, der efter tælles de.

Og de tælles ikke bare 1, 2, 3. De tælles i bunker af 25, elastik om, næste bunke indtil man har 4 bunker som ligges samme til bunker a' 100. Når hele partiet er talt op, gentælles bunkerne og tallet gives til valgsekretæren. Vi var færdige kl 21.50 da resultatet kunne ringes ind. Vores valgsekretær var meget ekstatisk! Det er aldrig før lykkes at få tallene til at stemme i første tælling og samtidig få tallet ind inden kl. 22. Det var jo en dejlig ting at få med.

Når optællingen er slut skal det hele pakkes ned. Hvert parti pakkes i en plastiksæk og der kommer labels på med hvad posen indeholder og hvor meget. Og det er ALT! Alle de gyldige stemmesedler, alle de ugyldige, alle de ubrugte, alle valgkortene, ALT! Det hele pakkes i stemmeurnerne, som i morges bringes til fintælingen og tælles helt forfra igen. Og ja, det er helt forfra igen. Blandt andet skal vi også tælle de personlige stemmer og DET er meget spændende.

Mere om det i morgen.

Nu vil jeg gå i seng. Fintællingen starter kl 8.30 i morgen.
God nat og velkommen til det nye Danmark.

FV 2011 - Backstage IX - Valgdagen

I for lige en mellemvejs opdatering, for jeg er kaldt til, ja, tælling i aften.
De havde brug for en ekstra tæller på en af skolerne og jeg meldte mig. Så der kommer muligvis mere i aften fra min side af.

For at at starte med at besvare US's spørgsmål:
Bliver man 18 år på valgdagen kan man godt stemme. Systemet finder selv dem som har valgret på dagen, så ja, man får vælger nr og det hele og kan godt brevstemme. Hos os bliver dem som har fødselsdag på valgdagen markeret med et lille flag i valgbogen og de får vist nok også en lille gave.

Og så har jeg ellers passet valgsekretariats telefon i dag. Vi har haft enkelte afstemningssteder der har haft ringet ind. Borgeren havde ikke valgkort med og de kunne ikke finde vedkommende i bogen. Så vi slog borgeren op og gav dem vælgernr så de kunne finde det i bogen. Et par stykker gik forgæves fordi de tilhørte en anden kommune. Nogle havde ikke fået valgkortet og skulle vejledes i hvordan de så kunne få stemt (sygesikringsbeviset med til valgstedet).

I morges modtog vi omkring 100 brevstemmer som skulle fordeles og ud på valgstederne inden kl 9. Så skulle det lige gå hurtigt med at få skrevet vælgernr på bagsiden af den brune kuvert og så budene til at køre rundt til afstemningsstederne. Indtil kl 9 er brevstemmerne nemlig stadig gyldige. Modtager et valgsted brevstemmen fra sekretariatet efter kl 9 er stemmen ugyldig.

I går fik vi også brevstemmer i posten.
De blev sorteret, fik valgnummer på bagsiden og blev selvfølgelig også tjekket for gyldighed.

Senere på dagen var vi på beredskabsstationen i deres gymnastiksal. Her var et bord pr distrikt med de brevstemmer som nu hørte til distriktet, samt distriktets valgbog. Så åbnede alle de valgtilforordnede den brune brevstemme kuvert, tjekkede om følgebrevet var korrekt udfyldt og stemmen dermed gyldig og vælgeren der havde brevstemt blev markeret i valglisten. Følgebrev og stemmeseddel blev lagt i kuverten igen. Den lille kuvert med stemmesedlen blev IKKE åbnet. Det tog 3½ time før vi var helt færdige. Vi var en flok administrative til at hjælpe med af afgøre om en stemme var gyldig eller ej, men kun som hjælp hvis de valgtilforordnede var i tvivl.

Jeg har selv været oppe og stemme her til eftermiddags og fik sagt hej til et par kollegaer på mit stemmested.

I aften skal jeg møde på det andet afstemningssted og hjælpe dem med grov tællingen. Det bliver spændende!

tirsdag den 13. september 2011

FV 2011 - Backstage IIX

Overskriften kunne også hedde Fucking Yes eller Hell Yeah. Hvorfor kommer senere.

I dag er vi på 2. dagen før valget og sidste chance for at brevstemme.

Dagens opgaver stod bl.a. på:

At få rettet i valglisterne så de stemmer overens med hvem der egenlig bor i kommunen.
At få tjekket op på sager og brevstemmer som der er tvivl om.
Alle brevstemmer skal ligges ud i distrikterne.
Alle brevstemmer som ikke høre til hos os skal sendes ud til rigtige kommune.
Alle brevstemmer skal tjekkes og fintælles så tallet passet med brevstemmeprotokollen. Dem som havde fået lov til få valgret og var indrejst kom så lørdag på en separat liste. Den skulle vi tage os af i dag.

Dem som indrejste har af gode grunde ikke optrådt på nogle lister før efter som de lige er kommet til landet. De kom på lister som skulle sættes i deres rette valgbøger. Det er bare en ekstra side som sættes bagerest i valgbogen.

Dem som mellem 15. dagen og 7. dagen er udrejst, døde eller umyndiggjort skulle slettes fra valglisterne. Det gør man ved at give dem en rød overstregning i valglisten og skrive hvorfor de var streget.

Så kommer vi der til hvor man skal høre godt efter.

Vi har jo nogle danskere som udrejste mellem 15. og 7. dagen og samtidig har valgret. De optræder faktisk på to lister:
 1. Listen i det danske distrikt de boede i på 15. dagen; altså FØR de udrejste.
 2. Listen med udlandsdanskerne som er udskrevet på 7. dagen; altså efter de er udrejst.

Man kan ikke stå på to lister og da de ikke bor i Danmark på dansk bopæl, så skal de altså slettes på liste nr. 1. Samme røde kuglepen, overstregning og forklaring.

Egenlig er det lidt underligt at de døde skal slettes i listerne, men jeg går ud fra det er for at f.eks. familien ikke kan tage valgkortet og går op og stemme.

Men alle de sletninger og tilføjelser gik super godt og de blev klaret så fint.
Så var der optællingen af brevstemmerne. Og her kommer Hell Yeah, så ind i billedet. Vi lukkede kl. 18, spiste aftensmad sammen, snakkede lidt og så gik vi i gang med optællingen.

For at opsummere, så ser en brevstemme sådan her ud når stemmen er afgivet og de ligges i stemmeurnen:


Inde i ligger stemmesedlen (som du kan se i FV 2011 - Backstage V), der er et følgebrev som borgeren har underskrevet på at de har stemt og har gjort uden nogen har påvirket dem og at de har stemt selv, jeg eller min kollega har underskrevet at vi har modtaget den og så ligges det hele i den brune kuvert. Foran står der hvilken kommune der skal have stemmen, bagpå står der borgerens navn, adresse og valgnummer.

Optællingen forgår sådan:
Hver dag optælles antal brevstemmer og tallet føres i en brevstemmeprotokol.
De sidste par dage er alle brevstemmer blevet lagt i nummerorden i distrikter.
I dag skulle de så fin tælles og det tal vi kom frem til skulle matche protokollen.

Vi tog hver en kasse og så tæller man af tre omgange:

 1. Man tjekker forsiden af brevet for at dobbelttjekke at brevstemmen høre til hos os. Ellers ligges den i bunke som skal til postdk og sendes til rigtige kommune.
 2. Man vender kassen om og tjekker at afsenderadresserne (borgerens adresse) ligger i alfabetisk orden.
 3. Man tjekker at vælgernummeret ligger i kronologisk orden.
Så kommer selve tællingen. Man tager en kasse og tæller hvor mange brevstemmer der er i kassen. Så kommer der en post it på hvor man skriver antallet.
En ny person kontroltæller kassen. Kommer man til det samme antal føres tallet på en liste. Kommer man ikke til det samme antal tæller en ny person indtil man kommer til to ens tal.

Til sidst ligges alle tal sammen og det tal skal stemme overens med protokoltallet. OG DET GJORDE DET! HELL YEAH!!

Og nu det sjove. 8,2 % har brevstemt. Det svare til næsten 2000 flere borgere end ved sidste folketingsvalg. Er det ikke spændende? Det synes jeg godt nok at det er.

Hjemme kl 21.15, normalt 15.

Hvad er der så tilbage nu?

I morgen skal de sidste rettelser tilføjes valglisterne. De sidste død skal slettes, de sidste brevstemmer modtages i posten og fordeles på diskreterne. Så køres alle brevstemmer på brandstationen. I gymnastiksalen på brandstationen sidder de valgtilforordnede ved borde, opdelt på distrikterne. De får hver deres kasser og så skal de tjekke at brevstemmerne er gyldige. De åbner den brune kuvert og tjekker at den som har brevstemt står på valglisten og så får de en markering i valglisten, så de ikke kan stemme på valgdagen. Jeg skal med for at besvare spørgsmål og evt. tjekke at en stemme er gyldig eller ej.

Vi åbner IKKE selve kuverten med stemmen i!!
På valgdagen fjernes den blå kuvert med stemmen i og den ligges i en stemmeurne som først åbnes efter valget er slut kl 21.

Der er ikke flere deadlines nu. Jeg skal ikke med ud på selve valgdagen i denne omgang, så torsdag aften er noget med fødderne oppe på sofabordet og et forhåbentlig et glas champagne i hånden. Jeg går tidligt torsdag!

Fredag kl. 8.30 stiller jeg til fintællingen, men mere om det efter fredag.

Så sidste dag før valget kommer til at handle om de sidste rettelser og brevstemmer der skal kontrolleres for gyldighed.


FV 2011 - Backstage VII

For at helt være med får jeg lige starte på 7.dagen før valget. Jeg var simpelthen for træt til at skrive om 7. dagen, så det kommer nu.

7. dagen gik ud på at få indberette alle de danskere som udrejste til i udlandet, MEN som havde fået stemmeret. Det handlede også om, at få de danskere som kom hjem registeret så de kunne få lov til at stemme.

For det første, så skulle alle valglisterne sættes i valgbøgerne. Det er de lister og de bøger som I bliver markeret i når I har stemt. De kommer i to eksemplar. Det ene sættes i bøgerne, det andet gemmes hvis der bliver klager.

For det andet nåede vi at få alle indrejst. Pyyha.

For det tredje så gik resten af dagen med at få givet udenlandsk danskerne valgret. Udenlandsk danskerne mister deres valgret når de udrejser med mindre de ansøger om at beholde den. Udrejser under 2 år kan vi selv afgøre, udrejser mellem 2-4 år skal evt. sendes til valgretsnævnet og udrejser over 4 år skal altid til valgretsnævnet.

Så de ansøgninger der var i posten skulle behandles, nogle blev lynscannet og sendt til valgretsnævnet. Jeg snakkede med Louise i indenrigsministeriet løbende som nævnet tog stilling til ansøgningerne. Hun gav mig cpr nr på dem om havde fået valgret, jeg tastede dem ind. Kl. 13 ringede hun med de sidste - så kunne de ikke nå flere.

Kl 18 var det helt slut. Den sidste indberetning blev kørt.

Indrejserne, udrejserne og udenlandsdanskerne som blev registeret til og med 7. dagen kommer så lørdag på separate lister som skal sættes i valgbøgerne og rettes til.

Jeg var hjemme lidt over kl. 18. Normalen er kl. 17.

Fredag var jeg med at tage mod brevstemmer. Hjemme lidt over kl. 17. Normalt 13.30.

lørdag den 10. september 2011

11. september

Jeg er ikke så godt til 11. september. Faktisk er jeg ret dårlig til den dag.

Hvil i fred.

Ære være de uskyldiges minde og liv.

Børn, mad og generationer

Nu er det ikke meningen at dette indlæg skal lyde som en "vi er super gode her hjemme og gør altid det rigtige"-sang. Det er mere en observation jeg gjorde i går.

Vi prøver at have et rimelig afslappet forhold til om drengene spiser aftensmad eller ej. For det første får de rigtig god varm og hjemmelave mad i vuggestuen hver dag. Så hvis de ikke gider spise hakkebøf til aften, så er det nok fordi de har proppet sig med tærte i vuggestuen.

Men vi er også af den overbevisning af ingen børn i Danmark dør af sult, så hvis drengene er sultne så spiser de! Derfor presser vi dem aldrig til at spise om aftenen og vi snakker ikke om det konstant. Når vi selv tager fra fad og gryde tilbyder vi samtidig drengene, men uden pres. "Vil du have majs?" "Prøv at se en stor kartoffel, skal du have den? Så kan du selv skære den ud."
Lidt opmundring, men aldrig med pres. Siger de nej, så ok.

Sådan er det ikke når vores forældre spiser med. Absolut ikke. De er SÅ bekymret når drengene kun spiser ærter og sovs eller en halv frikadelle med lidt dressing. "Spis nu." "Spis din kartoffel." "Skal du slet ikke have noget kødsosv? Prøv at se morfar spiser kødsovs." "Du har jo næsten ikke spist noget!"

Med et lille smil på læben, må jeg bare betragte hvordan deres forsøg bare aldrig virker. Faktisk sker det modsatte som regel. Drengene bliver modsat og skal i hvert fald ikke have noget. Hele måltidet skal vi snakke om hvorfor drengene ikke spiser det bedsteforældrene synes de skal spise.

Jeg tror mere på at vi skal snakke om noget andet ved bordet. Fokus væk fra maden og så kommer det. Ofte så får de pludselig lyst til mere pasta, sovsen de ikke ville have før eller også skal de lige prøve en kartoffel. Nogle gange skal vi 5 minutter ind i måltidet før de begynder at rå æde. Og faktisk går de aldrig fra bordet uden at have spist noget.

Bare en betragtning over hvordan generationerne ser på tingene og hvad der virker. Just saying.

onsdag den 7. september 2011

FV 2011 - backstage VI

Heldigvis en rolig dag ved skrivebordet.

Af en eller anden grund går det først op for udenlandsk danskerne nu at de ikke automatisk kan stemme, så jeg har sendt ansøgninger om optagelse på valgliste til valgretsnævnet et par gange.
Ved sidste folketingsvalg skulle de have de originale ansøgninger, og jeg kan huske min, nu pensioneret, kollega samlede dem alle sammen fint i et grønt ringbind og noterede og gjore ved.
I dag vedhæftes de bare en mail og sendes som sikker mail. Det er sgu da nemt!

Og så begynder der at komme valgkort retur. Havde du tænkt på det? Jo, nogle gange kan posten ikke finde ud af hvor kortet skal afleveres fordi personen ikke bor på adressen, ikke står på postkassen, den er måske fyldt eller hvad ved jeg. Men de kommer så retur til os. Vi skal så finde ud af om vi skal prøve at sende dem igen eller om vi skal lade være. Vi gemmer så kortet hos os til efter valget.

Du kan forresten altid komme til din borgerservice og få udprintet et nyt valgkort hvis du har mistet dit originale. Eller komme på valgdagen med ID.

Årh, og så kom der lige en dag hvor to nogle borgere er blevet registeret på forkerte adresser og dermed forkerte valgsteder. Hvad gør man så? Ja, de skal jo registeres rigtigt. Så adressen ændres til det rigtige. Derefter kan man gå i valgsystemet og slette borgeren fra et valgsted og oprette på det rigtige. Borgeren skal også manuelt med kuglepen fjernes i den trykte valgliste og tilføjes i den rigtige liste.

Dobbelt arbejde? Neeeej, for ændringen laves i systemet for at kunne printe et nyt valgkort ud. Og så laves ændringen i listen for at borgeren så også kan møde op på valgdagen med valgkortet og så står vælgeren rent faktisk i bogen.

I morgen får vi travlt. Valglisterne kom i dag ca. 120 cm høj og de skal sættes i bøger i morgen. 19 valgsteder, 19 bøger. Så er der frister på optagelse på valgliste og alle udenlandtilflytterne. Vi har en time længere åbent, så jeg er nok først hjemme omkring 18.30.

Velkommen til i morgen, 7. dagen før valget.

tirsdag den 6. september 2011

FV 2011 - Backstage part V

Noget nyt?

Tjo, jeg har haft pænt travlt i dag. Nu var jeg så også lige afløser på vores telefon og det er altså lidt svært at sidde med et spørgsmål i røret om dagpenge når en kollega samtidig kommer forbi for at høre om brevstemmer OG der tikker en mail ind med kandidatlister som så tilgengæld er skide svære at læse fordi det er et dårligt scan.

Ja, jeg kørte hjem og købte en cola på vejen, for det var en dum dag!

Nå, men valget...

Kandidatlisterne kom i dag. Partierne havde sidste frist i går for at melde hvem der så faktisk stilte op. Vi fik en mail med en PDF fil om listen.... Den lignede noget der var skrevet på skrivemaskine (hvis I husker sådan en fætter), utydelig og på 7 siger. Hvordan skal vi hænge 7 sider på i stemmeboksen!? Chefen bad mig tage kontakt for at få en ordenlig liste. Suk, det er jo svært når man sidder med dagpenge i telefonrøret. Det må vi se på i morgen.

Så kom der et spændende spørgsmål: Hvis man brevstemmer personligt på en kandidat som ikke stiller op i ens kreds... Hvad så? Er stemmen ugyldig? For lige at forklare, så ser en brevstemmeseddel sådan her ud:


Du kan vælge at skrive partibogstav, partinavn eller kandidatnavnet. Mindst et felt skal udfyldes.

Jeg ringede til søde Louise i Indenrigsministeriet og svaret er:

Er det en kandidat hvor det er almindeligt kendt hvilket parti personen er fra, så går stemmen til partiet. Altså man stemmer på Lars Løkke i en kreds hvor han ikke stiller op - stemmen går til Venstre. Stemmer man på en Ulla Jensen... Så er stemme ugyldig, for hvilket parti stiller hun op for?

Stemmer man på Lars Løkke i en kreds hvor han ikke stiller op OG skriver partibogstav A... Ja, så er stemmen ugyldig. For hvem er det så egenlig man vil stemme på?

Hvad mere?

Jo, de næste par dage...
I morgen og torsdag, 8. og 7. dagen har vi travlt. 7. dagen er vores sidste deadline for alle de danskere som er indrejst mellem 01.09 - 08.09. Vi kalder dem også udenlandstilflyttere. Deres valgkort køres om natten og sendes i løbet af fredagen som A post. Desuden kommer de ind på en supplementsliste. Derefter er det sidste løb kørt. Ikke flere lister. Er der ændringer fra nu af, så skal de manuelt føres i listerne. Her taler vi om dem som er døde siden 01.09 (Ja, de bliver faktisk markeret i valgbogen), umyndige og der hvor der er sket fejl. Det er jeg så lidt nervøs for at skulle ind og rette, men det må vi jo se på.

Vi har også en deadline på 7. dagen, for de danskere der bor i udlandet som gerne vil stemme. Man mister nemlig sin valgret når man flytter ud af Danmark. De skal ansøge om at komme på valglisten. Og deres frist er 7. dagen inden valget.

Fredag burde (burde!) være en rolig dag... Jeg håber.

Og så har jeg besluttet at jeg skal have en fridag efter valget. Og jeg trænger faktisk allerede til den nu. Nu som i morgen!

fredag den 2. september 2011

FV 2011 - backstage IV

I dag har jeg en lille video som jeg synes I skal se:

http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2011/9/1?video_id=57211

På kontoret venter vi sådan set bare på den næste deadline som er på torsdag.
Alle med DANSK statsborgerskab som er indrejst mellem 1. september og 7. september, skal på en liste som laves ved en seperatkørsel torsdag nat. De skal ikke møde på deres lokale valgsted, for de kan ikke blive fordelt ud på de forskellige steder. De har et bestemt sted i byen de skal møde op og stemme.

Men det er først torsdag, piift, der er en hel uge til.

13. dagen før valget.

torsdag den 1. september 2011

FV 2011 - backstage III

I går var det så den grumme 15. dagen. Men jeg synes faktisk vi kom godt over det.
Dagen gik med kontinuerligt med at tjekke:

Elektronisk post ink. mail
Elektroniske dokumenter
Elektroniske flytninger
Returposten
Papirposten
Telefonbeskeder
Adviseringer

Så snart vi var nået i bund af listen, så startede vi forfra. Det handlede om at få alle med og det kom de. Jeg tror vi var med omkring kl. 16, men vi blev ved med at tjekke liiige en ekstra gang til vi bare ikke kunne finde noget nyt. Vi gik hjem 17.20 med rigtig god samvittighed og meget lettere skuldre. At så både min kollega og jeg om aftenen lå med noget som lignede madforgiftning fra den reception vi lige havde fået klemt ind i løbet af dagen, er så noget andet.

Hvor mange gange snakkede jeg med KMD... Hmm... en enkelt gang vist. Jeg ringede i hvert fald for at få dem til at gennem tjekke at vores bestilling af valget var korrekt. Det var det - puuha!

Alt i alt gik dagen faktisk godt, men vi havde også meget fokus, koncentration og ingen forstyrrelser dagen igennem.

Og så i dag....
Ja, jeg har taget imod vores nye elever i dag, så det er ikke blevet til så meget valg. Og vi havde jo heller ikke noget valgrelateret vi absolut skulle nå i dag.

Men jeg skulle da lige en gang forbi KMD. Byrådssekretariatet havde fået en ide om at et valgsted skulle have tilføjet et ekstra valgbord - kunne det lade sig gøre?! Suk, hvorfor kunne det ikke have fundet ud at det før deadlinen i går!? Så mig i telefonen til KMD. Svaret? NEJ! Valgkort og valglister er allerede i trykken og der kan ikke laves ændringer.

Jaaaamen, et ekstra valgbord, tænker du måske, det kan da ikke være et stort problem. Men jo, det er ikke så lige til. Et valgsted her måske 2000 vælgere med to valgborde på valgstedet. De vælgere er, det øjeblik valgkortene trykkes allerede fordelt ved et bord og det bord står på valgkort. Man kan ikke bare sætte et ekstra bor ind, for så skal vælgerne fordeles om og nye kort trykkes. Så nej, desværre ikke flere ændringer.

Så dit valgkort er altså i trykken, dit vælgernummer er genereret og den liste du skal krydses af i er lavet.

Det er 14 dage tilbage til valget.