lørdag den 13. oktober 2012

MV 2012 - behind the scenes

Her i kommunen har vi valg i 5 sogne.
Sognene har igennem længere tid forberedt sig med at finde ud af hvor mange kandidater der opstiller og evt. forlader. Hvis alle modtager genvalg og/eller der ingen nye kandidater er så behøver man ikke du i valg.

Kandidaterne havde sidste frist for at melde sig i tirsdags. Det vil sige, at sognet i tirsdags vidste om der skulle være valg eller ej.

I sidste uge skulle sognet så aflevere en blanket til folkeregisteret som fortæller hvor valget skal forgå (afstemningssted), hvor mange valgborde de skal have, antal af blanke valgkort og oplysningerne på valgbestyrelsesformanden.

Sidste torsdag havde vi så det første møde med sognene. Der gennemgik vi en masse procedure de skal overholde, lidt om reglerne ved valg generelt og hvordan kommunen skal servicere. Nogle af sognene havde prøvet det før, andre havde aldrig været gennem et valg før.

Jeg fik mine blanketter og kunne nu indberette hvilke sogne der skulle have valg og hvor henne det skulle forgå. Jeg skal fysisk ind i KMDs system for at fortage en godkendelse og bestilling af valget. Ellers ved KMD ikke hvilke sogne der skal være valg i og dermed hvilke valgkort og lister der skal printes.Jeg havde deadline i fredags hvor valget skulle være bestilt.

KMD er dem som i realiteten sørge for at valget bliver kørt. De laver valgkort, stemmesedler og valglisterne. Valglisten er den liste som indeholder alle stemmeberettiget. Er du ikke på listen kan du ikke stemme. Valglisten er den store bog der ligger på dit valgsted og som du afkrydses i inden du stemmer.

Kommunens opgave er at servicere sognene og så lave noget af den administrative indberetning.
Vi skal også sørge for at valglisten passer med  de borgere der nu bor i sognet. Derfor skal alle flytninger af borgerne være lavet til deadlinen d. 2. november. Mere om det senere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar